ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ ЗАПАДНАЯ АРМЕНИЯ ТИГРАНА ПАШАБЕЗЯНА

December 20, 2017 Lousavor Avedis 0

Добрый день, дорогие друзья На меня возложена ответственность премьер-министра Республики Западная Армения. Я рад, что и наши парламентарии присутствуют здесь вместе со мной. Я рад, […]

Batı Ermenistan Ermenileri‟nin ve Batı Ermenistan‟ın haklarının savunmasına yönelik hukuki ve siyasi birleĢik paket

November 6, 2017 Lousavor Avedis 0

Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) Batı Ermenistan Ermenileri‟nin ve Batı Ermenistan‟ın haklarının savunmasına yönelik hukuki ve siyasi birleĢik paket (Belgeler paketi) GeniĢletilmiĢ 2. baskı 2017 http://wa-gov.nt.am/wp-content/uploads/2017/09/Bat%C4%B1-Ermenistan-Ermenileri-ve-Bat%C4%B1-Ermenistan-haklar%C4%B1n%C4%B1n-savunmas%C4%B1na-y%C3%B6nelik-Hukuki-Siyasi-birle%C5%9Fik-paket-2017.pdf

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութեան մասին

August 9, 2017 Lousavor Avedis 0

wa-gov.nt.am/?p=122&lang=hy Հայկական Հարցի սկզբնաւորումէն (1878 թ.) եւ Հայերու ցեղասպանութենէն (1894-1923 թթ.) յետոյ ինկած ժամանակահատուածին Հայկական Հարցի վերջնական կարգաւորման նոր օրակարգ (ազգային ծրագիր) չէ ձեւաւորուած, բացառութեամբ […]

Արեւմտյան Հայաստանի, այսպես կոչված, կառավարությունների մասին

July 17, 2017 Lousavor Avedis 0

PDF-10. Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2-րդ ուղերձը պաշտոնյաներին ու պատգամավորներին Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Փաշաբեզյանի 2-րդ ուղերձը պաշտոնյաներին, պատգամավորներին ու քաղաքացիներին Արեւմտյան Հայաստանի, այսպես […]

1 2 3 4 10