Փակագիծերը բաց է թիւ Ա-4 – շնորհաւորանքներս, ձեր եսակենտրոն խնճոյքները փառաբանելու հարմարութեան համար

Նախորդը – Փակագիծերը բաց է թիւ Ա-3 –

Փակագիծերը բաց է թիւ Ա-4 – Արմենակ Հարմանտայեանի Պատասխան հաղորդագրութիւնը միապետական հիմունքներ ունեցող Աբրահամեանի

Ի պատասխան՝ այսպէս կոչուած ներքին գործոծ նախարարութիւն ընկերութեան եւ իրաւաբանական յանձնաժողովի որոշումները (ա)

Արեւմտեան Հայաստանի Նախագահական ընկերութեան աձանագրութիւնը, Երեւան 13 Յունիս 2017 թուականի:

-Մինչեւ, Արեւմտեան Հայաստանի իրաւաբանական յանձնախումբի անդամներէ / ձեր կողմէ գրուած / վեր եղած հինգ էջէրը զրպարտութիւններ գրած ես, ոչ մէկ կապ ունի կանոն-կանոնապահուածքի եւ սահմանադրութեան:

-Այս կապ ունի միայն ձեր անձնական կազմակերպութիւն ընկերութիւնը , որ անդամը երբեք չեմ կրնար ըլլալ որովհետեւ հետեւող չեմ քեզ նման հրամանագիրներ արձակողներուն:

-Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի / Խորհրդարանի / պատգամաւոր եմ, միայն ԱՀՀԱԺ-ի նախագահութեան նիստով եւ ձայներու մեծամասնութեամբ օրէնքի սահմաններու մէջ կրնան զրկել ինծի իբրեւ պաշտօնեայ եւ ոչ ուրիշ ոեւէ անձնաւորութիւն կամ կարոյց:

Անձնապէս ինծի վերջին անգամ 16 Յունուար 2017-ին հրաւիրեցիք Իրաւաբանական յանձնախումբի նիստին, PDF-Իրաւաբանական յանձնախումբի նիստի հրաւէր 16 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2017-ին

Բնական երեւոյթ էր որովհետեւ դուն պէտք ունէիր կոյր հլու հնազանդ վկաներու միայն:

-Հիմայ մօտենանք 5-րդ էջի ձեր անձնական ընկերութեան որ կը կոչուի, ԱՀՀԱԺ-ի Իրաւաբանական յանձնախումբի անդամներ:

Յանձնախումբերը անուններով լցենելով չէ որ արդիւնք կ՛ուտայ ժողովները, այլ որակաւոր եւ տրամաբանող անձնաւորութիւններու որոնք չեմ տեսներ այս խմբակին մէջ, կը տեսնեմ կապ չունեցող անձնաւորութիւններ, կը տեսնեմ յարգելի տարիքաւորները մխրճած ես քու եսակենդրոն հաշիւներու մէջ:

Ա-Աղուան Տօնականեան: Հարցումս պարոն Աբրահամեան, Իրաւաբանական յանձնաժողովներու քանի անգամ մասնակցած է, ինչ կարողութեան տէր է եւ ինչ օգուտ տուած է Իրաւաբանական յանձնաժողովներու ընթացքին որ նշանակեցիք Իրաւաբանական յանձնախումբի Նախագահ:

1-Պարոն Տօնականեանը ինքզինք Ջաւախք-ի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ հռջակելէ ետք բառ մըն ալ չ՛արտասանեցիք / քանի հոգիով իրեն ընտրած են նախագահ /, այս նախագահին պէտք ունիս քու հրահանքներուդ ենթարկուելու միայն:

Բ-Վարդան Մանճիկեան: Հարցումս պարոն Աբրահամեան, պարոն Մանճիկեանը 2014 յունուրին պատգամաւոր ընտրուելէ ետք քանի անգամ ժողովներու եւ Իրաւաբանական յանձնաժողովներու յանձնախումբի ժողովներուն մասնակցած է:

Գ-Ժորժ Մենքոն: Հարցումս պարոն Աբրահամեան, պարոն Մելքոնը 2014 յունուրին պատգամաւոր ընտրուելէ ետք քանի անգամ ժողովներու եւ Իրաւաբանական յանձնաժողովներու յանձնախումբի ժողովներուն մասնակցած է:

Դ-Բեատրիս Նազարեան: Յարգելով տիկին Նազարեանի տարիքը եւ նուիրուածութիւնը այսօր կարկախեմ հարցում քեզի ուղղել պարոն Աբրահամեան:

Ե-Տիգրան Պապայեան: Հարցում ունիմ պարոն Աբրահմեան, բայց այսօրուայ համար կ՛արկախեմ հարցումս:

Զ-Վրեժ Աբրահամեան: Յարգելով պարոն Վրեժ Աբրահամեանի տարիքը եւ վեդերաններու աշխատանքը կ՛արկախեմ հարցումս:

Է-Ժան Ղազարեան: Հարցումս պարոն Աբրահամեան, պարոն Ղազարեանը պատգամաւոր ընտրուելէ ետք քանի անգամ ժողովներու եւ Իրաւաբանական յանձնաժողովներու յանձնախումբի ժողովներուն մասնակցած է:

Ը-Սարգիս Գասպարեան: Մասնակցած է Իրաւաբանական ժողովներուն, ինչ թերութիւններ գտած է ոեւէ նիւթի մէջ, միայն քեզի հետեւելու ձայն տալու մէջ:

Թ-Համբար Գայայեան: Հարցումս պարոն Աբրահամեան, պարոն Գայայեանը պատգամաւոր ընտրուելէ ետք քանի անգամ ժողովներու եւ Իրաւաբանական յանձնաժողովներու յանձնախումբի ժողովներուն մասնակցած է:

Ժ-Վիոլետա Ղազարոսեան: Հլու հնազանդ կիւրօրէն պաշտպանելով պարոն Աբրահամեանի միապետական հիմունքները:

Ի-Արմեն Տօնոյեան: Հարցումս պարոն Աբրահամեան, պարոն Տօնոյեանը պատգամաւոր ընտրուելէ ետք քանի անգամ ժողովներու եւ Իրաւաբանական յանձնաժողովներու յանձնախումբի ժողովներուն մասնակցած է:

Լ-Հրաջ Շիրինեան: Հարցումս պարոն Աբրահամեան, պարոն Շիրինեանը պատգամաւոր ընտրուելէ ետք քանի անգամ ժողովներու եւ Իրաւաբանական յանձնաժողովներու յանձնախումբի ժողովներուն մասնակցած է:

Խ:Լիտիա Մարկոսեան: Նոր նշանակուած, Բնիկ Ժողովուրդներու պարոն Աբրահամեանի ներկայացուցիչը:

Ծ: Արծիւ Սարգսեան: Հարցումս պարոն Աբրահամեան, պարոն Սարգսեանը պատգամաւոր ընտրուելէ ետք քանի անգամ ժողովներու եւ Իրաւաբանական յանձնաժողովներու յանձնախումբի ժողովներուն մասնակցած է:

Կ: Ժիրայր Պալեան: Հարցումս պարոն Աբրահամեան, պարոն Պալեանը պատգամաւոր ընտրուելէ ետք քանի անգամ ժողովներու եւ Իրաւաբանական յանձնաժողովներու յանձնախումբի ժողովներուն մասնակցած է:

Շարունակելի – շնորհաւորանքներս, ձեր եսակենտրոն խնճոյքները փառաբանելու

հարմարութեան համար:

Հարմանտայեան Արմենակ 12 յուլիս 2017 Փարիզ

196 Total Views 1 Views Today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*