Փակագիծերը բաց է թիւ Ա-5 – Անգրագէտ Գարնիկ Սարգիսեանը «ՍԵՒՐԻ ԴԱՇՆԱԳԻՐԻ ՄԱՍԻՆ» եւ նիւթերը խեղաթիւրելու ձեւերը

12 ՕԳՈՍՏՈՍ 2017 – ԽԵՂԱԹԻՒՐՈՒԱԾ ՀԱՐՑԷՐ –:

–«Թագաւոր՝ Գարնիկ Սարգիսեանի նախօրդ խեղաթիւրելու դարձուացքները»–ՄԵՐ ԿԱՐՔ ՄԸ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐ ՉԷԻՆ, ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՄԻՔԱԷԼԵԱՆԸ ՀԱՅ ՉԷՐ, ՍԻՄՈՆ ԶԱՒԱՐԵԱՆԸ ՀԱՅ ՉԷՐ:

ԱՄՆԵՆԱԳԷՏ Գ. Սարգիսեան. 10.08.2017

1927-ին դաշնակցութիւնը Սեւրի դաշնագրով Հայերու ստացած իրաւունքները չեղեալ համարեցին եւ այդ իրաւունքները զիջեցան քիւրտերուն(կարդալ փաստը, (Art 2-B)PDFLa_FRA-le_CUP_et_le_genocide_des_Armeniens-20-10.08.2017:

(Կարդացինք ձեր հրապարակած փաստը, «1927-ին դաշնակցութիւնը Սեւրի դաշնագրով Հայերու ստացած իրաւունքները չեղեալ համարեցին եւ այդ իրաւունքները զիջեցան քիւրտերուն» այսպէս նախադասութիւն մը կամ յօդուած մը չի գտանք:

Երեւոյթը այն է որ Ֆրանսերէն գրել կարդալ չեմ գիտեր: Եթէ ֆրանսերէն գիտցող մը վերը գրուած (կարդալ փաստը, (Art 2-B) մէչէն գտնայ «իրաւունքները չեղեալ համարեցին» նիւթի շուրջ անհապաղ հաճիք տեղեակ պահեցէք ինծի: Շնորհակալութիւն:

Այլ գտանք երկու կողմերը իրար հետ համագործակցելու համաձայնագիր, շեշտուած Սեւրի Դաշնագիրի 89-րդ յօդուածի հիմքի վրայ:
PDFՅօդուած 89-ՍԵՒՐԻ ԴԱՇՆԱԳԻՐ

ԱՄԵՆԱԳԷՏ ԳԱՐՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ ԻՐ ԸՍԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵԼԱՈՃԸ (VIP)PDF-Բարեւ Արմենակ ճան-1

Պարոն Սարգիսեանէն միջամտութիւն չէ պահանչուած, այլ պարոն Սարգիսեանը իր ըսած նախադասութիւնը իր ուզած ժամանակ իր ուզած եւ գիտցած ձեւով կը խեղաթիւրէ:

Իսկ պարոն Սարգիսեանի ըսած՝ Անոնք այսօր սփիւռքի ազգային հիմնական խնդիրները միակ եւ վերջին պահապաններն են, (VIP)

Այո պարոն Սարգիսեան, ձեր բարեկամ մտաւորականները քեզի պէս ինքնահաւան, ինքնակետրոն եւ եսակետրոն, սփիւռքի ազգային հիմնական միակ եւ վերջին պահպանողներն են, իսկ մնացածները ձեր եսասիրութեան չ՛ենթարկուողներ:

Իսկ պարոն Սարգիսեան Ձեր գրած ԴԱՒԱՃԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ՁԱՋՈՐԴԻՆ: Շարունակելի (1)

Նոյն քաղաքական դիրքորոշումով 24.06.2016-ին ազգի դավաճանները դեմ կանգնեցան Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան կողմէ՝ Սեւրի դաշնագրի վաւերացումին:

Այդպէս ալ 1919-ին առանձ Արեւմտեան Հայաստանի իսկական ղեկավարներուն (Պողոս Նուպար, Զօր. Անդրա-նիկ,…) «Արեւմտահայերու Բ. համագումար» կեղծելով ԹՈՒՂԹԻ ՎՐԱՅ ստեղծեցին, իրականութենէն լրիւ անջատ-ուած կառավարութիւն մը: Նոյնը կընեն այսօր Արեւմտեան Հայաստանի ժողովուրդի իրաւունքներուն դավաճան-ները, շրջանը մեկ ստեղծելով ԹՈՒՂԹԷ «Դոն Կիխոտ»-ական կառավարութիւններ:

680 Total Views 1 Views Today

2 Comments

 1. Շնորհակալութիւն նիւթի տարածման համար: Շատ աւելի օգտակար պիտի ըլլար, փոխանակ նիւթը անձնական ոխի առարկայ վերածելու, մեր Հայրենակիցներուն ներկայացնէիք ոեւէ գիտական կամ պատմական փաստերերով հիմնաւորուած պատասխան մը: Տեղեակ ենք որ նման պատասխանի ունակութիւնը դուք չունիք եւ երբեկ ալ չեք ունեցած: Հայհոյանքներով չէ որ պիտի մեր ժողովուրդին գիտակցութեան հետ հարաբերինք, այլ փաստերով հաստատուած ճշմարտութիւնով եւ անկեղծութեամբ:
  Մեր օրակարգին մէջ չկայ իւրաքանչիւր հայհոյողին պատասխանել, մանաւանդ անմակարդակներուն: Պարզապես մեկնելով մեր ժողովուրդի գիտակցութեան հանդեպ պատասխանատու կերպով հարաբերելու պարտաւորութիւններէն, հարկ գտանք տեղեկացնել որ մեր նշած 1927-ի՝ Դաշնակցութեան եւ Քրտական (Դաշնակցութեան հովանաւորութեամբ ստեղծուած) «Հոյպուն» կազմակերպութիւններու միջեւ ստորագրուած պայմանագրութիւնը պիտի հրապարակուի ՀԱՅԵՐԵՆ լեզուով, նաեւ «Հոյպու-ի» հիմնադրման մանրամասնութիւնները: Ընթերցողները կրնան այցելել մեր պաշտոնական կայքը (http://www.warmeniagov.com/home.html) նման նիւթերու ծանոթանալու համար:

 2. Ձեր քմահաճոյքի սահմանները: Դուք ձեր պատասխանով արդէն օգտակար եղաք ընթերցողներուն

  Դուք ձեր պատասխանով արդէն օգտակար եղաք ընթերցողներուն, դուք անձնական ոխի
  առարկայի մասին կը խօսիք ձեր երկտողի մէջ, պատասխանեմ քեզի, եթէ անձնական ոխ ունենանայի,արդէն դուք ձեր ճակատէն կապար մը ստացած կ՛ըլլայիք, եւ ձեր կուրծքին ձեր ըրած սխալները գրուած, եթէ մինչեւ այսօր կապարը չէք ստացած ուրեմն անձնական ոխ չիկայ, այդ հեքիաթները դուն քեզի պատմէ միայն:

  Իմ ունակութիւններու մասին ինչպէս որ գիտես կամ քեզի փոխանցած են այդպէս ալ մնացիր պէտք կ՛ըլլայ օր մը, իսկ հայհոյանքներու մասին որ կը խօսիս, քու անճոռնի երեւակայութիւնն է միայն, քեզմէ զատ ուրիշ մեկը կարդայ եւ հայհոյանք տեսնէ կը խնդրէի որ ինծի տեղեակ պահէ որ շտկեմ գրութիւնս:

  Դուք փաստերու մասին կը խօսիք, կ՛երեւի չի տեսար որ ձեր գրութեամբ փաստեր ներկայացուցած եմ, այո անիկայ դուն ես, մակարդակ ունիս, իսկ մնացածները անմակարդակ, աշխատանքային գործերու մէջ մէկ հատ ունէինք «DICTATOR -دكتاتور -DICTATEUR المملي, دكتاتور, حاكم مطلق – Մենատէր» մը Արմենակ Աբրահամեան, դուք ալ եկաք լման եղաւ, արաբերէնով առած մը կայ կ՛ըսէ, «Դանճարա լաէդ ղաթահա», շարունակութիւնը, արդէն խորհրդարանը ձեզ շիտակ տեղը դրաւ, պաշտօնազրկելով ձեզ:

  Աշխատանքային ժողովներու ընթացքին ոեւէ մեկու առաջարկը նոյնիսկ կը վերածէիր, դուք բան չէք գիտեր չէք հասկնար, անհարգանքներու շարանք մը կը բաժնէիր ժողովականներուն:

  Խորհրդարանը ձեզ ժողովի հրաւիրեց բացատրութիւն տալու համար,«ձեր ելոյթի վերաբերիալ »«ՄԵՐ ԿԱՐՔ ՄԸ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐ ՉԷԻՆ, ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՄԻՔԱԷԼԵԱՆԸ ՀԱՅ ՉԷՐ, ՍԻՄՈՆ ԶԱՒԱՐԵԱՆԸ ՀԱՅ ՉԷՐ:» դուք փոխանակ ելոյթ ունենաք եւ բացատրութիւն տաք ձեր յայտարարութեան մասին, դուք ձեր ելոյթ ունենալու նոյթը մոռցաք եւ մեզի հրամցուցիք որ ձեր գովասանքը թէ ձեր ընտանեկան պարագաները իւչ-իւչ ազգային գործերով կը զբաղուին:

  Այո միայն դուն ես որ կը հասկնաս, այս մենատիրական որոշումներդ միայն անձնական ընտանեկան յարկէ ներս կրնաս յաջողցնել:

  Ձեր նշած 1927-ի՝ Դաշնակցութեան եւ քրտական ստորագրուած պայմանագրութիւնը ձեր ըսելով պիտի հրապարակուի, շատ լաւ, կը հրապարակէք ես ալ կը կարդամ:

  Իսկ ձեր այսօրուայ մենատիրական սխալները ով պիտի հրապարակէ, վստահ դուք չէք այդ մակարդակին չէք իչներ, այլ Արմենակ Հարմանտայեանը պիտի հրապարակէ ընթերցողներուն:

  Հարմանտայեան Արմենակ 13 ՕԳՈՍՏՈՍ 2017 ՓԱՐԻԶ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*