Ձեր քմահաճոյքի սահմանները: Դուք ձեր պատասխանով արդէն օգտակար եղաք ընթերցողներուն

13 ՕԳՈՍՏՈՍ 2017 – ԽԵՂԱԹԻՒՐՈՒԱԾ ՀԱՐՑԷՐ –: Նախընթացը

Դուք ձեր պատասխանով արդէն օգտակար եղաք ընթերցողներուն, դուք անձնական ոխի առարկայի մասին կը խօսիք ձեր երկտողի մէջ, պատասխանեմ քեզի, եթէ անձնական ոխ ունենանայի,արդէն դուք ձեր ճակատէն կապար մը ստացած կ՛ըլլայիք, եւ ձեր կուրծքին ձեր ըրած սխալները գրուած, եթէ մինչեւ այսօր կապարը չէք ստացած ուրեմն անձնական ոխ չիկայ, այդ հեքիաթները դուն քեզի պատմէ միայն:

Իմ ունակութիւններու մասին ինչպէս որ գիտես կամ քեզի փոխանցած են այդպէս ալ մնացիր պէտք կ՛ըլլայ օր մը, իսկ հայհոյանքներու մասին որ կը խօսիս, քու անճոռնի երեւակայութիւնն է միայն, քեզմէ զատ ուրիշ մեկը կարդայ եւ հայհոյանք տեսնէ կը խնդրէի որ ինծի տեղեակ պահէ որ շտկեմ գրութիւնս:

Դուք փաստերու մասին կը խօսիք, կ՛երեւի չի տեսար որ ձեր գրութեամբ փաստեր ներկայացուցած եմ, այո անիկայ դուն ես, մակարդակ ունիս, իսկ մնացածները անմակարդակ, աշխատանքային գործերու մէջ մէկ հատ ունէինք «DICTATOR -دكتاتور -DICTATEUR المملي, دكتاتور, حاكم مطلق – Մենատէր» մը Արմենակ Աբրահամեան, դուք ալ եկաք լման եղաւ, արաբերէնով առած մը կայ կ՛ըսէ, «Դանճարա լաէդ ղաթահա», շարունակութիւնը, արդէն խորհրդարանը ձեզ շիտակ տեղը դրաւ, պաշտօնազրկելով ձեզ:

Աշխատանքային ժողովներու ընթացքին ոեւէ մեկու առաջարկը նոյնիսկ կը վերածէիր, դուք բան չէք գիտեր չէք հասկնար, անհարգանքներու շարանք մը կը բաժնէիր ժողովականներուն:

Խորհրդարանը ձեզ ժողովի հրաւիրեց բացատրութիւն տալու համար,«ձեր ելոյթի վերաբերեալ »«ՄԵՐ ԿԱՐՔ ՄԸ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐ ՉԷԻՆ, ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՄԻՔԱԷԼԵԱՆԸ ՀԱՅ ՉԷՐ, ՍԻՄՈՆ ԶԱՒԱՐԵԱՆԸ ՀԱՅ ՉԷՐ:» դուք փոխանակ ելոյթ ունենաք եւ բացատրութիւն տաք ձեր յայտարարութեան մասին, դուք ձեր ելոյթ ունենալու նոյթը մոռցաք եւ մեզի հրամցուցիք ձեր գովասանքը թէ ձեր ընտանեկան պարագաները ինչ-ինչ ազգային գործերով կը զբաղուին:

Այո միայն դուն ես որ կը հասկնաս, այս մենատիրական որոշումներդ միայն անձնական ընտանեկան յարկէ ներս կրնաս յաջողցնել:

Ձեր նշած 1927-ի՝ Դաշնակցութեան եւ քրտական ստորագրուած պայմանագրութիւնը ձեր ըսելով պիտի հրապարակուի, շատ լաւ, կը հրապարակէք ես ալ կը կարդամ:

Իսկ ձեր այսօրուայ մենատիրական սխալները ով պիտի հրապարակէ, վստահ դուք չէք այդ մակարդակին չէք իչներ, այլ Արմենակ Հարմանտայեանը պիտի հրապարակէ ընթերցողներուն:

Հարմանտայեան Արմենակ 13 ՕԳՈՍՏՈՍ 2017 ՓԱՐԻԶ

283 Total Views 1 Views Today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*