«Հայկական Կուսակցութիւնները» Հայրիկ՝, Նորէն կարիքդ ունիմ – Զարէհ Եահնիեան

«Հայկական Կուսակցութիւնները»

Հայրիկ՝, Նորէն կարիքդ ունիմ

Այս անգամ ինչ՞ կայ, ինչ՞ է եղել, դասատուն ինչ՞ է ըսել փոխաբերական հարց կա՞ .

Այո՝ ես միայն քո փոխաբերական բացատրածները կը հասկնամ.

Ըսէ՝ տեսնենք այս անգամ ինչ է եղել.

Ընկերներով վիճեցինք յետոյ վէճը կռիւ դարձաւ, ես ալ մասնակցեցայ եւ կողմի մը պաշտպանեցի սակայն առանց հասկնալու.

Հըմմմմ՝ լաւ է որ վիճել էք, նաեւ որոշ չափով լաւ է որ կրուել էք, պատանի էք, տաքարիւն էք պիտի կրուիք նաեւ, սակայն առանց արիւնի…

Թէ՝ ըսէ տեսնեմ ինչ հարցի շուրջ վիճեցիք

Կուսակցութիւններու, մէկը ըսաւ թէ Հայկական կուսակցութիւնները այսպէս ըսուած աւանդականները երեք հատ են Հնչակեան, Դաշնակցական եւ Ռամկավար, ուրիշ մը նեղացաւ եւ ըսաւ Հապա Բոլշեւիկները՞ անոնք ալ հին են եւ աւանդական, ու այստեղից սկսաւ մեր վէճը…

իսկ դուն ինչ՞

մեղքս պահեմ առանց հասկնալու, գիտեմ որ բոլշեւիկները եւս հին են, հիմա կուզեմ որ դուն ինձ բացատրես քո պատկերազարդ ձեւով որ հասկնամ.

Տղաս՝ մտաւորականները, մեծահասակները դժուար կը հասկնան այս բացատրութիւնը կամ կը հասկնան բայց չեն ընդունիր, վստահ չեմ որ դուն պիտի հասկնաս.

Դուն բացատրէ մնացածը թող ինձ վրայ;

Լաւ՝, ուրեմն այսպէս ըսենք թէ կայ երկու խումբ կենդանիներ աղուէսներ եւ գայլեր, կայ կարմիր աղուես, կարճ պոչով, երկար պոչով աչքերու գոյնը տարբեր սակայն բոլորն ալ աղուես են եւ կան նման գայլեր տարբեր տեսակներ բայց բոլորը գայլեր, ըսենք օրինակի համար աղուէսները ազատ են իրենց շփման մէջ, իրար կը յարգեն, զիրար կը վիրաւորէն երբեմն, նոյնիսկ իրար կսպանեն, այդ բնութեան ստեղծած ոճն է, սակայն նաեւ կան աղուէսներ որոնք կը հեռանան իրենց աղուէսական միջավայրէն եւ կուզեն մտնել գայլերու շրջապատ, կարելի է ըսել նաեւ այդ իրենց համարձակութիւնն է եւ իրաւունքը, սակայն գայլերը ինչու՞ պիտի ընդունեն իրենց, բնականաբար օգտագործելու համար որովհետեւ անոնք ուրիշ միջավայրէ են, Հիմա հարցը այն աղուէսներու վրայ է թէ ինչ՞ պիտի ընեն եթէ գայլերը որոշեն յարձակին աղուէսներու քաղաքի վրայ, եթէ ընդունել ես գայլերու միջավայրը ուրեմն կամ կը դիմադրես եւ կամ իրենց հետ կը յօշոտես քո ընտանիքը եւս…

Աղուէսները իրար հետ վէճին, կռուին, պատերազմին նուազագոյնը մէկ կողմը պիտի ըլլայ յաղթող ու պիտի իշխէ աղուէսը, սակայն երբ ուրիշին կենթարկուին ուրիշին հրահանգներու կը հետեւին նոյնիսկ եթէ այդ իրենց հայրենակիցներու դէմ դաւադրութիւն ըլլայ, այդ պարագային յաղթողը կըլլայ բնականաբար այդ ուրիշը…

Հասկցար Տղաս

Իսկ կըսես՞ թէ ով է գայլը եւ ով աղուէսը, նկատի ունիմ Հնչակեան, Դաշնակցական, Ռամկավար Աղուէսներն են՞ իսկ Հայ բոլշեւիկները Գայլերը՞.

Այդ ալ կը թողնեմ քո դատին, ուսումնասիրէ իրենց գաղափարախօսութիւնը, իրենց ծառայելու թիրախը եւ կիմանաս ով ով է..

Շնորհակալ եմ Հայրիկ ես կիմանամ եւ ոչ միայն այլ իմ ընկերներուն եւս կը պատմեմ աղուէսի եւ գայլի պատմութիւնը

Բայց Հայրիկ՝, սպասէ՝ դուն կուտաս օրինակը միայն երեք Հայկական կուսակցութիւններու բայց նրանք այսօր բազմաթիւ են…

Տղաս արդէն նիւթէն շատ շեղեցար, քո կարծածները այսօրուայ միայն անունով են կուսակցութիւն, անոնք պարզապէս Միութիւններ են ոչ աւելի ոչ պակաս, թող այդ նիւթն ալ ուրիշ անգամ
բացատրեմ.

Բարեւս տուի անցայ գնացի

Զարէհ Եահնիեան
Զարէհ Եահնիեան
292 Total Views 1 Views Today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*